Önümler

 • Gönüburçly açyk nahar toplumy bag rattan nahar stolunyň oturgyçlary

  Gönüburçly açyk nahar toplumy bag rattan nahar stolunyň oturgyçlary

  7Pc açyk eýwanly naharhana oturgyçlary we stol

  * Set 6 nahar oturgyjyny we 1 gönüburçly aýna ýokarky stoly öz içine alýar

  * Tejribeli işçiler tarapyndan dokalan ýokary derejeli bazar howa poli rattan

  * oturgyçlarda berkidilen gurluşyk we stoluň üstünde KD, gowy ýüklemek ukyby.

  * UV çydamly, poslamaýan we ýeňil agramly alýumin çarçuwasy;

  * Çydamly poroşok bilen örtülen Alu.howa çydamly.

  * Çyglylyga we çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk örtügi

  * Aýrylýan poliester ýassyklar, ýuwmak we arassalamak üçin aňsat

 • Gönüburçly bag nahary, açyk örülen nahar stoly rattan oturgyçlary

  Gönüburçly bag nahary, açyk örülen nahar stoly rattan oturgyçlary

  7 sany kompýuter bagynda naharhana - açyk rattan oturgyçlar we stol

  Toplumda 6 nahar oturgyjy we 1 gönüburçly nahar stoly bar

  * Tejribeli işçiler tarapyndan dokalan ýokary derejeli bazar howa şertli rezin örme

  * 2000 UV täsir ediş sagady rattan, uzak ömri;

  * Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, ýeňil agram, hiç haçan poslamaýar;

  * Gün şöhlesine çydap bilýän, açyk howada ulanmak üçin ajaýyp

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen göçürilýän poliester ýassyklar

 • Kwadrat nahar toplumy rattan nahar saçagy oturgyçlary bag nahar toplumy

  Kwadrat nahar toplumy rattan nahar saçagy oturgyçlary bag nahar toplumy

  5Pcs bag naharhana toplumy-rattan açyk oturgyçlar we stol

  * Set 4 nahar oturgyjyny we 1 inedördül aýna ýokarky stoly öz içine alýar

  * Qualityokary hilli howa şertli PE el bilen dokalan stil

  * Easilyeňil daşamak we saklamak üçin ýeňil we KD konstruktory.

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Çydamly poroşok bilen örtülen Alu.howa çydamly.

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Sling chaise salon oturgyjy - tigir we kelle ýassyk bilen güneşli oturýan 2 * 1 mesh

  Sling chaise salon oturgyjy - tigir we kelle ýassyk bilen güneşli oturýan 2 * 1 mesh

  Tigirli güneşli oturgyçly oturgyç oturgyç

  * Heavy Duty Sun Lounger 330 litr, poroşok bilen örtülen polat çarçuwany goldaýar

  * 2X1 sapan Teslin matasy daşarda ulanmak üçin çydamly we suw geçirmeýär

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy umumy durnuklylygy we howa garşylygyny üpjün edýär

  * 5 sany dişli sazlanyp bilinýän arka arkasy, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Tigir dizaýny we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Tekstil diwany dem alýan, suw geçirmeýän, gury we gury arassa

  * Steeleňil polat çarçuwa we 2 arka tigir hereket etmegi aňsatlaşdyrýar

 • 5pc Patio nahar toplumy tegelek aýna üstündäki stol rattan oturgyçlary

  5pc Patio nahar toplumy tegelek aýna üstündäki stol rattan oturgyçlary

  5Pc eýwan rattan nahar oturgyç stoly

  * Setde 4 nahar oturgyjy we 1 tegelek aýna ýokarky stol bar

  * Weatherhli howa örtügi solmaga, tegmillere, ýumşaklyga we uzalmaga garşydyr

  * Ansat we daşamak we gurmak üçin ýeňil we KD konstruktory

  * ýokary hilli tegelek örme usuly elde dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, howa çydamly.

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • 4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  Olid Gaty kebşirlemek we nepis polat ony güýçli we çydamly edýär

  St Ykjam saklamak we ulanmaýan wagtyňyz ýer tygşytlamak

  Ing Çeňňege berkidilen tok we awtomatik bukulmagynyň öňüni alyň

  Se Oturylyşykda iň ýokary agramy 150 kg, stolda 50kg

  Strong Güýçli poroşok ýelimi bilen örtülen poroşok

  Safety En581 howpsuzlyk kepilligi üçin synag edildi

 • Arkan nahar toplumy gönüburçly aýna üstündäki nahar stolunyň arkan oturgyçlary

  Arkan nahar toplumy gönüburçly aýna üstündäki nahar stolunyň arkan oturgyçlary

  7Pc Olefen ýüplük dokalan bag naharhana agaç däneli alýumin ýüp eýwan mebelleri

  * Toplumda 6 nahar karisi we 1 stakan ýokarky stol bar

  * El bilen dokalan ýokary hilli sintetik ýüp

  * Arkan dokalan häzirki zaman dizaýny

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin agaç reňkinde çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwa doly kebşirlenen, çyzylmaýan we poslamaýan

  * Içerki ýa-da daşarda yzygiderli ulanmak üçin niýetlenen täjirçilik derejeli gurluşyk

  * Sintetiki ýüp rahat, reňkli we çeýe

  * Olefin süýümleri boýaga, çyglylyga, aşgazana we gün şöhlesine garşydyr

  * 5 sm oturgyç ýassyklaryna we fermuar bilen suw geçirmeýän ýassyk örtügine çydamlylyk

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Ansat arassalamak üçin aýrylýan poliester ýassyklar

 • Gönüburçly aýna ýokarky nahar toplumy eýwan rattan nahar saçagy oturgyçlary

  Gönüburçly aýna ýokarky nahar toplumy eýwan rattan nahar saçagy oturgyçlary

  5Pc Antique Tebigy ýa-da gara rattan açyk meýdan eýwanly örülen nahar saçagy oturgyjy

  Toplumda 4 nahar oturgyjy we 1 gönüburçly nahar stoly bar

  * Closelyakyn dokalan ýokary derejeli derejeli howa tegelek rattan;

  * Güýçli gün şöhlesine çydamly 2000 UV täsir ediş sagady;

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Ansat arassalamak üçin gyzgyn aýna üstündäki Rattan stoly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Aýyrylýan ýassyklar fermuar, maşyn ýuwulýan, arassalamak gaty aňsat!

 • 3Pc Patio örme meýdan tygşytlaýjy bistro mebel rattan nahar saçagy

  3Pc Patio örme meýdan tygşytlaýjy bistro mebel rattan nahar saçagy

  3Pc Patio wicker ýer tygşytlaýjy bistro rattan nahar saçagy toplumy

  Doly toplumda 2 oturgyç we gönüburçly nahar stoly bar

  * Premium polat turba we howa çydamly rezin örme rattandan ýasaldy

  * Ussat wokler tarapyndan elde dokalan ýokary hilli UV çydamly örme

  * Rattan nahar saçagy aýna ýokarsy bilen gelýär

  * Çydamly we uzak ömri, plastik rattany aňsat arassalamak we saklamak,

  * Aýyrylýan ýassyklar ýuwmak üçin aňsat

 • Lýuks haýwan diwany Rattan Pet diwan it ýatagy öý haýwan mebeli pişik diwany

  Lýuks haýwan diwany Rattan Pet diwan it ýatagy öý haýwan mebeli pişik diwany

  Ekologiýa taýdan arassa Antik stili Rattan Pet diwan düşegi w / gül dokamak nagşy

  * Howanyň örülen eli dokalan haýwan diwany

  * Itler we pişikler üçin çydamly haýwan mebellerini çeýnäň

  * Ajaýyp we ajaýyp öý haýwanlary düşegi, jaýyň içerki görnüşi bilen oňat gidýär.

  * Haýwanlaryňyzyň rahat dynç almagy we dynç almagy üçin ýeterlik ýer.

  * Çydamly we içerde we daşarda ulanmak üçin amatly bolup biler.

123456Indiki>>> Sahypa 1/11