5 öý haýwanlary üçin düşek

 • Lýuks haýwan diwany Rattan Pet diwan it ýatagy öý haýwan mebeli pişik diwany

  Lýuks haýwan diwany Rattan Pet diwan it ýatagy öý haýwan mebeli pişik diwany

  Ekologiýa taýdan arassa Antik stili Rattan Pet diwan düşegi w / gül dokamak nagşy

  * Howanyň örülen eli dokalan haýwan diwany

  * Itler we pişikler üçin çydamly haýwan mebellerini çeýnäň

  * Ajaýyp we ajaýyp öý haýwanlary düşegi, jaýyň içerki görnüşi bilen oňat gidýär.

  * Haýwanlaryňyzyň rahat dynç almagy we dynç almagy üçin ýeterlik ýer.

  * Çydamly we içerde we daşarda ulanmak üçin amatly bolup biler.

 • Rattan öý haýwan diwany lýuks it diwany it ýatagy haýwan ýatagy

  Rattan öý haýwan diwany lýuks it diwany it ýatagy haýwan ýatagy

  Tutga we ýumşak ýassykly gönüburçly poli Rattan It Pet Pet Bed

  * PE rattan tarapyndan dokalan poroşok bilen örtülen metaldan we elde ýasalan

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwasy bilen 2000 UV täsir ediş sagady

  * Washuwulýan, çeýnä çydamly, orta dykyzlykly gubka bilen suwa çydamly aýyrmak ýassygy

  * Poslama erkin we çydamly lýuks rattan it / pişik diwany

  * Üç ululyk bar - Kiçi, Orta we Uly

  * Kiçi we orta ululyk pişikler üçin amatlydyr

  * Dört aýak düşegi durnukly we deňagramly saklaýar

 • Kebşirlenen metal çarçuwa Rattan örüjisi Itler / pişikler üçin öý haýwan diwany

  Kebşirlenen metal çarçuwa Rattan örüjisi Itler / pişikler üçin öý haýwan diwany

  Bitewi gurluşyk Rattan Pet Sofa Bed, itler / pişikler üçin ýassyk

  * Itler we pişikler üçin çydamly göterilen öý haýwan mebellerini çeýnäň

  * Weathokary hilli howa bilen örülen stil

  * Uzak ömür üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Washuwulýan, çeýnä çydamly, suwa çydamly ýassyk

  * Poslama erkin we çydamly lýuks rattan (örülen görnüş) it / pişik diwany

  * Oorapyk we açyk haýwan ýatagy hökmünde işleýän haýwan diwany.

 • Tegelek haýwan düşegi w / tutawaçlar - Rattan pişigi we it düşegi

  Tegelek haýwan düşegi w / tutawaçlar - Rattan pişigi we it düşegi

  Tegelek haýwan düşegi w / tutawaçlar - Rattan pişigi we it düşegi

  * Haýwanlaryňyzyň dynç almagy üçin amatly ýer.

  * Içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp.

  * Rattan dokamak bilen poroşok bilen örtülen metal çarçuwa.

  * Güýçli, elde dokalan rattan bilen gurlan, ýakyn ýyllarda çydamly.

  * Rahatlyk üçin dokalan mata we köpük bilen doldurylan kaşaň ýassyk.

  * Poliester ýassygy örtügi, fermuar ýapylmagy bilen suwa çydamly we aňsat ideg etmek we arassalamak üçin ýuwulýan maşyn.

  * Bu kaşaň rattan öý haýwanlary, islendik öý haýwanlaryna laýyk bolmak üçin üç ululykda bolýar.

 • Rattan öý haýwanlary üçin tegelek it / pişik düşegi

  Rattan öý haýwanlary üçin tegelek it / pişik düşegi

  Emeli Rattan dokalan haýwan diwany Pişikler we itler üçin düşek

  * Haýwanlaryňyzyň dynç almagy üçin amatly ýer.

  * Içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp.

  * Rattan dokamak bilen poroşok bilen örtülen metal çarçuwa.

  * Güýçli, elde dokalan rattan hem ýokary hilli, hem berkligi üpjün edýär.

  * Baý UV-ingibitorlar bilen örtülen rattan, çişmegi we poslamagy azaldýar.

  * dokalan mata we köpük bilen doldurylan poliester ýassygy.

 • Resin örülen pişik it ýatagy rattan haýwan höwürtgesi

  Resin örülen pişik it ýatagy rattan haýwan höwürtgesi

  Gämi şekilli poli Pişikler we güjükler üçin Rattan haýwan diwany düşegi

  * Rattan öý haýwanlary, itler we pişikler üçin açyk diwan düşegi

  * Howanyň örülen eli dokalan haýwan diwany

  * Güýçli ýük göterijilik ukyby we berkligi.

  * Owadan haýwanlaryň düşegi, jaýyň içerki görnüşi bilen gowy geçýär.

  * Haýwanlaryňyzyň rahat dynç almagy we dynç almagy üçin ýeterlik ýer.

  * Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.

 • Rattan pişik öýi - 4 tegelek penjireli haýwan pişigi düşegi

  Rattan pişik öýi - 4 tegelek penjireli haýwan pişigi düşegi

  Rattan pişik öýi - 4 tegelek penjireli haýwan pişigi düşegi

  * Bir gutyny ýa-da kiçi meýdany gowy görýän islendik pişik, bu pişik öýüni gowy görer.

  * Premium PE rattan we hatda iň ýiti dyrnaklar üçinem ýeterlikdir.

  * Örgüçiň özüne çekiji görnüşi, ýöne uzak dowamlylygy we ýuwulmagy bilen.

  * Arassalamak ýa-da saklamak üçin aňsatlyk bilen ýygnaň we söküň.

 • Deluxe it öýi-rattan haýwan ýatagy w / üçek we ammar

  Deluxe it öýi-rattan haýwan ýatagy w / üçek we ammar

  Deluxe it öýi-rattan haýwan ýatagy w / üçek we ammar

  * Iň agyr PE Rattan Wiker Haýwan it kapasasy

  * Aýrylyp bilinýän ýassykly ýapyk açyk güjük jaýy.

  * PE arassalaýjy we metal uzak wagtlap ulanmak we hapa garşy durmak üçin garyndy

  * Dokalan ajaýyp rattan kaşaň görnüşi üpjün edýär

  * 2 sany uly metal penjire diňe bir howa aýlanyşygyny güýçlendirmek bilen çäklenmän, islendik wagt daşardan görünýär.

 • Rattan pişik ýatagy öý haýwanlary höwürtgeleri

  Rattan pişik ýatagy öý haýwanlary höwürtgeleri

  Rattan kofeli pişik düşegi öý haýwanlary höwürtgesi

  * Siziň üçin ahyrky tablisa.Itiňiz ýa-da pişigiňiz üçin düşek.

  * Haýwanlaryň düşegi, öý haýwanlaryňyza palta bermek üçin gizlin ýol berýär

  * Itler we pişikler üçin çydamly göterilen öý haýwan mebellerini çeýnäň

  * Weathokary hilli howa bilen örülen stil

  * Uzak ömür üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Washuwulýan, aýrylýan, çeýnä çydamly we suwa çydamly ýassyk

  * Poslama erkin we çydamly lýuks rattan it / pişik düşegi

  * Haýwanlaryň düşegi ýapyk we açyk diwan ýaly işleýär.

  * Uly 25 ″ diametri x 21 ″ beýik

 • Rattan Pişik düşegi göçme pişik gowaklary Haýwanlaryň höwürtgesi

  Rattan Pişik düşegi göçme pişik gowaklary Haýwanlaryň höwürtgesi

  * Rattan pişik düşegi öý haýwanlarynyň höwürtgesi

  * Kafe stolunyň funksiýasy bolan emeli Poly Rattan pişik divan

  * Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.

  * Adamlar üçin kafe stoly, haýwan üçin divan düşegi.

  * Güýçli, elde dokalan rattan bilen gurlan, ýakyn ýyllarda çydamly.

  * Weatherhli howa örülen elde dokalan öý haýwanlary öýi

  * Gözel güjük we pişik üçin haýwan diwanyň mebellerini çeýnäň

12Indiki>>> Sahypa 1/2