11-Açyk oturgyçlar

 • Daşky söýgüli oturgyç bagy, iki orunlyk rattan oturgyç

  Daşky söýgüli oturgyç bagy, iki orunlyk rattan oturgyç

  Açyk açyk oturgyç - bag iki orunlyk rattan oturgyç

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Uzak wagtlap ulanmak üçin berk we durnukly gurluşy görkezýär.

  * Kuboklar, içgiler we naharlar üçin iki oturgyç arasyndaky söhbetdeşlik stoly.

  * Stoluň aşagyndaky ýer käbir magazinesurnallar ýa-da kitaplar üçin elýeterlidir.

  * Güýçlendirilen oturgyçlar we çydamly aýaklar ýük göterijiligini gowulandyrýar.

  * Weathokary hilli howa bilen örülen stil

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmak üçin aýrylýan ýassyklar

 • Swivel oturgyç rattan pile oturgyjy aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  Swivel oturgyç rattan pile oturgyjy aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  Swivel pile ýumurtga oturgyjy-rattan aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  * Softumşak oturgyç ýassygy we ýassyk bilen 360 dereje aýlanýan Rattan oturgyjy

  * Içinde amatly sebet şekilli açyk örtükli dizaýn.

  * Özüňizi rahat gujaklaýar we boş wagtyňyzy lezzet alýar

  * Üýtgeşik egri arka dizaýny, tutuş bedeniňizi oňat goldaýar

  * Ansat aňsatlyk bilen arassalamak üçin aýrylýar.

  * Rattan oturgyjy polietilen rattan rezin örme bilen elde dokalan

  * Eggumurtga şekilli polat çarçuwasy güýç we hyzmat möhletini ýokarlandyrýar

  * Aşakdaky gözenegiň dizaýny durnuklylygy ýokarlandyrýar.

 • Açyk rattan kreslo oturgyçly nahar oturgyjy bag oturgyjy

  Açyk rattan kreslo oturgyçly nahar oturgyjy bag oturgyjy

  “Palmetto All-Weick Wicker” Gazon bagynyň oturgyjyny goltuk bilen berkitmek

  * Endokarky derejeli tegelek tegelek örme;

  * Lighteňil Alu bilen 1500 sagat UV täsir.çarçuwa;

  * Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, hiç haçan poslamaýar;

  * Birnäçe ýyllap güne garşy durmak üçin çydamly.

  * Uzak wagtlap ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

 • Jadyly ýaprak rattan oturgyç toplumy - açyk eýwan oturgyjy

  Jadyly ýaprak rattan oturgyç toplumy - açyk eýwan oturgyjy

  Jadyly ýaprak rattan oturgyç toplumy - açyk eýwanly oturgyç stoly

  * Toplumda 2 rattan oturgyç we 1 poliwud kofe stoly bar

  * Hihg hilli jadyly ýaprak rattan eli dokalan nahar oturgyjy

  * Ekologiýa taýdan arassa poliwuddan ýasalan oturgyç we kofe stoly

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly Alu.çarçuwa

  * Uzak wagtlap ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

 • Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  * Qualityokary hilli howa bilen örülen el bilen dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak.

 • Arwah oturgyjy rattan kreslo bagy dynç alyş oturgyjy açyk nahar oturgyjy

  Arwah oturgyjy rattan kreslo bagy dynç alyş oturgyjy açyk nahar oturgyjy

  Lomaý arwah şekilli alýumin açyk nahar mebeli rattan mebel

  * El bilen dokalan ýokary hilli rezin örme stili Arwah oturgyjy

  * Çydamly Alu bilen 2000 sagat UV täsir.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwa, ýeňil agram we hiç haçan poslamaýar, howa çydamly

  * Güýçli güne garşy durmak üçin ýeterlik çydamly;

  * Ulanylýan täjirçilik derejeli restoran mebelleri;

  * saklap bolýan we gowy ýüklemek ukyby, saklamak üçin ýer tygşytlaýjy.

 • Açyk nahar oturgyjy rattan golsyz oturgyç bagyň gapdalyndaky oturgyç

  Açyk nahar oturgyjy rattan golsyz oturgyç bagyň gapdalyndaky oturgyç

  Antique Amercian Rattan nahar dynç alýan oturgyç, elsiz oturgyç

  * El bilen dokalan ýokary derejeli howa şertli tebigy tegelek örme;

  * Güýçli gün şöhlesine çydamly 2000 UV täsir ediş sagady;

  * Poroşok bilen örtülen sink bilen örtülen polat çarçuwasy, agramy 150 kg we berk.

  * KD gurluşygy, ýönekeý gurnama;

 • Rattan nahar oturgyjy, açyk gapdal oturgyç

  Rattan nahar oturgyjy, açyk gapdal oturgyç

  Rattan nahar oturgyjy

  * El bilen dokalan ýokary hilli howa şertli tegelek örme stili

  * Uzak ömür üçin güýçli polat çarçuwaly UV çydamly

  * Howa çydamly poroşok örtülen polat çarçuwasy, gabygy ýa-da poslamaz

  * Rainagyş, ýel we gün şöhlesine garşy durmak üçin uzak wagtlap dowam edýär.

  * Howa çydamly Rattan we poslamaýan polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we uzak wagtlap ulanmak.

  * Lighteňil we ýönekeý dizaýn, ýygnamak, saklamak we daşamak üçin ýönekeý

 • Alýumin kreslo oturgyçly oturgyç, açyk nahar oturgyjy

  Alýumin kreslo oturgyçly oturgyç, açyk nahar oturgyjy

  Alýumin zynjyrly eýwan

  * Goşmaça giň oturgyçly ýeňil alýuminiý açyk nahar oturgyjy

  * Spaceer tygşytlaýan bag gazon oturgyjy

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, pos däl.

  * 330 litr çenli saklap bilýän çydamly we berk.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Toplaýyş dizaýny we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Softumşak dem alýan Tekstilen suw geçirmeýän, gury gury we aňsat arassalanýar.

  * Howa çydamly matalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Açyk nahar oturgyjy, rattan kreslo bagy oturgyjy

  Açyk nahar oturgyjy, rattan kreslo bagy oturgyjy

  Iýmitlenýän oturgyç - açyk örülen oturgyç

  * Qualityokary hilli howa bilen örülen el bilen dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak.

12Indiki>>> Sahypa 1/2