1-Açyk nahar toplumy

 • Gönüburçly açyk nahar toplumy bag rattan nahar stolunyň oturgyçlary

  Gönüburçly açyk nahar toplumy bag rattan nahar stolunyň oturgyçlary

  7Pc açyk eýwanly naharhana oturgyçlary we stol

  * Set 6 nahar oturgyjyny we 1 gönüburçly aýna ýokarky stoly öz içine alýar

  * Tejribeli işçiler tarapyndan dokalan ýokary derejeli bazar howa poli rattan

  * oturgyçlarda berkidilen gurluşyk we stoluň üstünde KD, gowy ýüklemek ukyby.

  * UV çydamly, poslamaýan we ýeňil agramly alýumin çarçuwasy;

  * Çydamly poroşok bilen örtülen Alu.howa çydamly.

  * Çyglylyga we çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk örtügi

  * Aýrylýan poliester ýassyklar, ýuwmak we arassalamak üçin aňsat

 • Gönüburçly bag nahary, açyk örülen nahar stoly rattan oturgyçlary

  Gönüburçly bag nahary, açyk örülen nahar stoly rattan oturgyçlary

  7 sany kompýuter bagynda naharhana - açyk rattan oturgyçlar we stol

  Toplumda 6 nahar oturgyjy we 1 gönüburçly nahar stoly bar

  * Tejribeli işçiler tarapyndan dokalan ýokary derejeli bazar howa şertli rezin örme

  * 2000 UV täsir ediş sagady rattan, uzak ömri;

  * Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, ýeňil agram, hiç haçan poslamaýar;

  * Gün şöhlesine çydap bilýän, açyk howada ulanmak üçin ajaýyp

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen göçürilýän poliester ýassyklar

 • Kwadrat nahar toplumy rattan nahar saçagy oturgyçlary bag nahar toplumy

  Kwadrat nahar toplumy rattan nahar saçagy oturgyçlary bag nahar toplumy

  5Pcs bag naharhana toplumy-rattan açyk oturgyçlar we stol

  * Set 4 nahar oturgyjyny we 1 inedördül aýna ýokarky stoly öz içine alýar

  * Qualityokary hilli howa şertli PE el bilen dokalan stil

  * Easilyeňil daşamak we saklamak üçin ýeňil we KD konstruktory.

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Çydamly poroşok bilen örtülen Alu.howa çydamly.

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • 5pc Patio nahar toplumy tegelek aýna üstündäki stol rattan oturgyçlary

  5pc Patio nahar toplumy tegelek aýna üstündäki stol rattan oturgyçlary

  5Pc eýwan rattan nahar oturgyç stoly

  * Setde 4 nahar oturgyjy we 1 tegelek aýna ýokarky stol bar

  * Weatherhli howa örtügi solmaga, tegmillere, ýumşaklyga we uzalmaga garşydyr

  * Ansat we daşamak we gurmak üçin ýeňil we KD konstruktory

  * ýokary hilli tegelek örme usuly elde dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, howa çydamly.

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Arkan nahar toplumy gönüburçly aýna üstündäki nahar stolunyň arkan oturgyçlary

  Arkan nahar toplumy gönüburçly aýna üstündäki nahar stolunyň arkan oturgyçlary

  7Pc Olefen ýüplük dokalan bag naharhana agaç däneli alýumin ýüp eýwan mebelleri

  * Toplumda 6 nahar karisi we 1 stakan ýokarky stol bar

  * El bilen dokalan ýokary hilli sintetik ýüp

  * Arkan dokalan häzirki zaman dizaýny

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin agaç reňkinde çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwa doly kebşirlenen, çyzylmaýan we poslamaýan

  * Içerki ýa-da daşarda yzygiderli ulanmak üçin niýetlenen täjirçilik derejeli gurluşyk

  * Sintetiki ýüp rahat, reňkli we çeýe

  * Olefin süýümleri boýaga, çyglylyga, aşgazana we gün şöhlesine garşydyr

  * 5 sm oturgyç ýassyklaryna we fermuar bilen suw geçirmeýän ýassyk örtügine çydamlylyk

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Ansat arassalamak üçin aýrylýan poliester ýassyklar

 • Gönüburçly aýna ýokarky nahar toplumy eýwan rattan nahar saçagy oturgyçlary

  Gönüburçly aýna ýokarky nahar toplumy eýwan rattan nahar saçagy oturgyçlary

  5Pc Antique Tebigy ýa-da gara rattan açyk meýdan eýwanly örülen nahar saçagy oturgyjy

  Toplumda 4 nahar oturgyjy we 1 gönüburçly nahar stoly bar

  * Closelyakyn dokalan ýokary derejeli derejeli howa tegelek rattan;

  * Güýçli gün şöhlesine çydamly 2000 UV täsir ediş sagady;

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Ansat arassalamak üçin gyzgyn aýna üstündäki Rattan stoly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Aýyrylýan ýassyklar fermuar, maşyn ýuwulýan, arassalamak gaty aňsat!

 • Tegelek eýwan nahar toplumy rattan nahar oturgyçlary açyk nahar toplumy

  Tegelek eýwan nahar toplumy rattan nahar oturgyçlary açyk nahar toplumy

  7 sany rattan eýwanly naharhana - açyk nahar oturgyçlary we stol

  Toplumda 6 nahar oturgyjy we 1 tegelek nahar stoly bar

  * El bilen dokalan ýokary derejeli howa-rattan örme;

  * Uzyn ömri üçin sink polat çarçuwasy bilen 2000 UV täsir ediş sagady rattan

  * Merkezde zontik deşikli tegelek aýna ýokarky stol

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan we ýuwulýan poliester ýassyklar

 • Tegelek aýna üstündäki nahar toplumy, açyk rattan nahar oturgyçlary

  Tegelek aýna üstündäki nahar toplumy, açyk rattan nahar oturgyçlary

  5Pc tegelek poli Rattan eýwan nahar toplumy-Koreýa açyk nahar mebeli

  * Set dört nahar oturgyjyny we bir tegelek gyzgyn aýna ýokarky stoly öz içine alýar

  * Gün şöhlesi ýa-da ýagyş güni üçin saýawan deşikli tegelek stol

  * Endokarky derejeli tegelek rattan ýakyndan dokalan we howa şertli material 3 ýyl kepillendirilýär

  * Örtükli rattan görnüşli häzirki zaman dizaýny

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk we pos däl

  * Fermuar bilen çygly we suw geçirmeýän ýassyk örtügi

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Aýyrylýan ýassyklar w / fermuar bilen örtülýär, aňsat ýuwulýar we üýtgeýär

 • Dörtburçly aýna ýokarky nahar toplumy winil gaýyş nahar oturgyjy metal nahar toplumy

  Dörtburçly aýna ýokarky nahar toplumy winil gaýyş nahar oturgyjy metal nahar toplumy

  7 sany plastik Winil gaýyş Ysraýyl, bag naharhana mebelleri Daşky nahar toplumy

  * Setde 6 gaýyş nahar karisi we 1 stakan ýokarky stol bar

  * Lýuks ýassyk bilen berkidilip bilinýän nahar goltugy

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy doly kebşirlenen, çyzylmaýan we poslamaýan

  * Içerki ýa-da daşarda yzygiderli ulanmak üçin niýetlenen täjirçilik derejeli gurluşyk

  * 8 sm çyglylyga çydamly örtükli ýassyklar;

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

 • Tegelek aýna üstündäki nahar toplumy bag rattan nahar oturgyçlary

  Tegelek aýna üstündäki nahar toplumy bag rattan nahar oturgyçlary

  5Pc açyk eýwan rattan mebelleri çuňňur oturgyç nahar stolunyň oturgyjy

  * Toplumda 4 sany arka oturgyç we tegelek nahar stoly bar

  * Qualityokary hilli tegelek örülen stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Aýna üstündäki tegelek rattan kofe stoly

  * Çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy

  * Yassyklar we suw geçirmeýän ýassyk örtügi bilen çyglylyk

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Aýyrylýan poliester ýassyklar fermuar bilen örtülýär, aňsat arassalanýar

12Indiki>>> Sahypa 1/2