6-Bistro toplumy

 • 4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  Olid Gaty kebşirlemek we nepis polat ony güýçli we çydamly edýär

  St Ykjam saklamak we ulanmaýan wagtyňyz ýer tygşytlamak

  Ing Çeňňege berkidilen tok we awtomatik bukulmagynyň öňüni alyň

  Se Oturylyşykda iň ýokary agramy 150 kg, stolda 50kg

  Strong Güýçli poroşok ýelimi bilen örtülen poroşok

  Safety En581 howpsuzlyk kepilligi üçin synag edildi

 • 3Pc Patio örme meýdan tygşytlaýjy bistro mebel rattan nahar saçagy

  3Pc Patio örme meýdan tygşytlaýjy bistro mebel rattan nahar saçagy

  3Pc Patio wicker ýer tygşytlaýjy bistro rattan nahar saçagy toplumy

  Doly toplumda 2 oturgyç we gönüburçly nahar stoly bar

  * Premium polat turba we howa çydamly rezin örme rattandan ýasaldy

  * Ussat wokler tarapyndan elde dokalan ýokary hilli UV çydamly örme

  * Rattan nahar saçagy aýna ýokarsy bilen gelýär

  * Çydamly we uzak ömri, plastik rattany aňsat arassalamak we saklamak,

  * Aýyrylýan ýassyklar ýuwmak üçin aňsat

 • 3Pc Patio Söhbet toplumy Rattan Bistro toplumy

  3Pc Patio Söhbet toplumy Rattan Bistro toplumy

  3Pc Patio Söhbet toplumy Rattan Bistro toplumy

  Doly toplumda 2 oturgyç we tegelek kofe stoly bar

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme usuly elde dokalan stil

  * Rattan kofe stoly, deko ýerleşdirmek üçin aýna ýokarsy bilen gelýär.we naharlar.

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, pos däl-de, howa çydamly.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Ajaýyp we owadan, kiçi we ýeňil, gün we ýagyşdan gorkmaň

  * Çydamly we uzak ömür, arassalamak we saklamak aňsat PE rattan,

 • Rattan dokalýan eýwan oturgyçlary konus aýaklary täjirçilik çalt nahar piknik restorany kafe mebelleri

  Rattan dokalýan eýwan oturgyçlary konus aýaklary täjirçilik çalt nahar piknik restorany kafe mebelleri

  3pc dokalan plastmassa tegelek arkan bistro mebel janköýer şekilli restoran mebelleri açyk söhbetdeşlik toplumy

  Iki sany janköýer şekilli oturgyç we bir tegelek kafe stoly bar

  * Sink bilen örtülen polat turbadan we howa şertli çybykdan ýasalan

  * Ussat işçiler tarapyndan elde dokalan ýokary derejeli UV çydamly tegelek örme

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwany we güýçli dokalan ýüpi görkezmek

  * Açyk ýyllarda güýçli güne çydamly we çydamly

  * Bu eýwan mebel bistro toplumy güýçli, ýöne ýeňil;

  * Çydamly we uzak ömri, poli rattan ekologiýa taýdan arassa, arassalamak we saklamak aňsat

  * KD gurluşy işlemek we gurmak üçin amatly.

  * Goltuk, myşsalaryň dartylmagyny azaltmak üçin ergonomiki görnüşde döredildi

 • Daş atýan bistro eýwan çaýkanýan oturgyç, rattan prok oturgyçlary

  Daş atýan bistro eýwan çaýkanýan oturgyç, rattan prok oturgyçlary

  3Pc Rocking bistro veranda örülen oturgyç toplumy

  * Doly toplumda 2 sany oturgyç we inedördül kofe stoly bar

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme usuly bilen elde dokalan

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabygy, poslamaz we çüýremez.

  * Rainagyş, ýel we gün şöhlesine garşy durmak üçin uzak wagtlap dowam edýär.

  * Uzak ömrüň dowamlylygy we çydamlylygy, PE rattany arassalamak we goldamak aňsat

  * KD gurluşygy, poçta sargytlary üçin tekiz gaplama.

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklary

 • “Patio Bistro Set rattan” kafesi, bag balkonynyň eýwany üçin kiçijik nahar toplumy

  “Patio Bistro Set rattan” kafesi, bag balkonynyň eýwany üçin kiçijik nahar toplumy

  3pc Patio Bistro rattan oturgyçlary balkon mebelleri

  Doly toplumda 2 oturgyç we tegelek kofe stoly bar

  * Premium polat çarçuwasy we howa çydamly PE rattan bilen gurlan.

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme stilinde elde dokalan

  * Bezeg we naharlary görkezmek üçin aýna üstündäki Rattan kofe stoly.

  * Howa çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, poslamaz.

  * Rainagyş, ýel we gün şöhlesine garşy durmak üçin uzak wagtlap dowam edýär.

  * Ajaýyp we owadan, kiçi we ýeňil, güne we ýagyşa çydamly

  * Uzak ömrüň dowamlylygy we çydamlylygy, PE rattany arassalamak we goldamak aňsat

  * KD gurluşyny dolandyrmak we gurmak aňsat.

 • 3 sany tawus tawus tebigy rattan gamyş üzüm dizaýneri dynç alýan mebel

  3 sany tawus tawus tebigy rattan gamyş üzüm dizaýneri dynç alýan mebel

  3PC gül arka gözellik oturgyjy eýwan bistro toplumy

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * 2000-den gowrak UV täsir sagadyna esaslanan elde dokalan ýokary derejeli tegelek örme

  * Veranda we bag görkezmek üçin gyzgyn aýna bilen Rattan kafe stoly

  * Howa çydamly poroşok bilen örtülen we sink bilen örtülen polat çarçuwasy, poslamaýan

  * Uzak ömrüň dowamlylygy we çydamlylygy, aňsat arassalanmagy we saklanmagy

  * KD gurluşygy, tekiz gaplamak we poçta sargytlary üçin gowy ýüklemek ukyby

 • Bag bistro toplumy, Patio balkony üçin arkan dokalan oturgyçlar we stol

  Bag bistro toplumy, Patio balkony üçin arkan dokalan oturgyçlar we stol

  3PC Garden bistro ýüplük dokalan oturgyçlar aýna stol

  2 kebelek şekilli oturgyç we tegelek gapdal stoly goşmak bilen doly toplum

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme usuly elde dokalan stil

  * Rattan kofe stoly, deko ýerleşdirmek üçin aýna ýokarsy bilen gelýär.we naharlar.

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, pos däl-de, howa çydamly.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Ajaýyp we owadan, kiçi we ýeňil, gün we ýagyşdan gorkmaň

  * Çydamly we uzak ömür, arassalamak we saklamak aňsat PE rattan,

  * KD gurluşy işlemek we gurmak üçin amatly.

 • “Rattan Bistro” 2 waza oturgyçlary, kofe stoly

  “Rattan Bistro” 2 waza oturgyçlary, kofe stoly

  “Rattan Bistro” 2 waza oturgyçlary, kofe stoly

  * “Rattan Garden” waza toplumy

  * Qualityokary hilli UV çydamly poli-rattan örme usuly

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Temperaturaly aýna stoluň ýokarsy durnuklylygy üpjün edýän sorujylar tarapyndan kesgitlenýär.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Toplaýyş dizaýny we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

  * Veranda, bag, gazon, howly, balkon, howuz kenary we ş.m.

 • balkon teras eýwany üçin bag bistro toplumy rattan kafesi

  balkon teras eýwany üçin bag bistro toplumy rattan kafesi

  3 sany poli rattan örülen açyk balkon mebel bistro rattan oturgyç we stol

  * Doly toplumda iki oturgyç we tegelek kofe stoly bar

  * Premium polat çarçuwasy we howa çydamly PE rattan bilen gurlan.

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme stilinde elde dokalan

  * Bezeg we naharlary görkezmek üçin aýna üstündäki Rattan kofe stoly.

  * Howa çydamly poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, poslamaz.

  * Rainagyş, ýel we gün şöhlesine garşy durmak üçin uzak wagtlap dowam edýär.

  * Ajaýyp we owadan, kiçi we ýeňil, güne we ýagyşa çydamly

  * PE rattany uzak ömri bilen arassalamak we saklamak aňsat.

  * KD gurluşygy, aňsat gurnama we poçta sargytlaryny gaplamak üçin amatly