3-açyk howada

 • Açyk otagda günlük düşekli eýwan, örülen gün örtügi

  Açyk otagda günlük düşekli eýwan, örülen gün örtügi

  Daşky tegelek örülen örtükli örtük

  * El bilen dokalan ýokary hilli ýarym howa ýarym tegelek örme stili

  * 2000 UV şöhlelendirme sagatlary gün şöhlesine çydamly

  * Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, ýeňil agram, hiç haçan poslamaýar;

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Patio gündiz açyk otagda günlük düşekli rattan howuz kenary

  Patio gündiz açyk otagda günlük düşekli rattan howuz kenary

  Oval şekilli eýwan gündiz düşegi - açyk çekilip bilinýän kanopy güneşli

  * Iň ýokary hilli elde dokalan tekiz örme

  * Uzak ömür üçin güýçli polat çarçuwaly UV çydamly

  * UV goragy bilen çekilip bilinýän we suw geçirmeýän örtük.

  * Gabygy ýa-da poslamaz poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy

  * Suw çydamly ýassyk örtügi we çyglylyga garşy ýassyklar

  * Iň oňat ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy üpjün edýär.

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylyp bilinýän poliester ýokary gaýtalanýan ýassyklar

 • Gündelik modully açyk düşekli çekilip bilinýän örtük

  Gündelik modully açyk düşekli çekilip bilinýän örtük

  Gündelik modully açyk düşekli çekilip bilinýän örtük

  Toplumda iki ýarym tegelek diwan, ýassyk we örtük bar.

  * El bilen dokalan ýokary derejeli bazar howa şertli rattan rezin örme;

  * 1500 sagat UV täsir ediji, poslamaýan sink bilen örtülen polat turba;

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Çyglylyga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Modully tegelek rattan gündiz düşürip bolýan örtük

  Modully tegelek rattan gündiz düşürip bolýan örtük

  Modully tegelek rattan gündiz düşürip bolýan örtük

  * El bilen dokalan ýokary hilli howa ýarym tegelek örme stili

  * Uzak dowamly alýumin çarçuwasy bilen UV çydamly

  * Gabygy ýa-da poslamaz poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy

  * Suw geçirmeýän ýassyk örtügi we örtük saklamak ýönekeý.

  * Iň oňat ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy üpjün edýär.

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar we ýassyklar

 • Howuz kenaryndaky rattan gündiz açyk otagda günlük bag

  Howuz kenaryndaky rattan gündiz açyk otagda günlük bag

  Garyşyk goňur rattan ýumurtga şekilli eýwan gün düşegi

  * Uzak ömür üçin güýçli polat çarçuwaly UV çydamly

  * Howa çydamly poroşok örtülen polat çarçuwasy, gabygy ýa-da poslamaz

  * Suw çydamly ýassyk örtügi we çyglylyga garşy ýassyklar

  * Içinde ýokary ýassyk doldurgyç gubka

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklary