12 bagly oturgyçlar

 • Daşky söýgüli oturgyç bagy, iki orunlyk rattan oturgyç

  Daşky söýgüli oturgyç bagy, iki orunlyk rattan oturgyç

  Açyk açyk oturgyç - bag iki orunlyk rattan oturgyç

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Uzak wagtlap ulanmak üçin berk we durnukly gurluşy görkezýär.

  * Kuboklar, içgiler we naharlar üçin iki oturgyç arasyndaky söhbetdeşlik stoly.

  * Stoluň aşagyndaky ýer käbir magazinesurnallar ýa-da kitaplar üçin elýeterlidir.

  * Güýçlendirilen oturgyçlar we çydamly aýaklar ýük göterijiligini gowulandyrýar.

  * Weathokary hilli howa bilen örülen stil

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmak üçin aýrylýan ýassyklar

 • Swivel oturgyç rattan pile oturgyjy aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  Swivel oturgyç rattan pile oturgyjy aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  Swivel pile ýumurtga oturgyjy-rattan aýlanýan ýumurtga oturgyjy

  * Softumşak oturgyç ýassygy we ýassyk bilen 360 dereje aýlanýan Rattan oturgyjy

  * Içinde amatly sebet şekilli açyk örtükli dizaýn.

  * Özüňizi rahat gujaklaýar we boş wagtyňyzy lezzet alýar

  * Üýtgeşik egri arka dizaýny, tutuş bedeniňizi oňat goldaýar

  * Ansat aňsatlyk bilen arassalamak üçin aýrylýar.

  * Rattan oturgyjy polietilen rattan rezin örme bilen elde dokalan

  * Eggumurtga şekilli polat çarçuwasy güýç we hyzmat möhletini ýokarlandyrýar

  * Aşakdaky gözenegiň dizaýny durnuklylygy ýokarlandyrýar.

 • Açyk rattan kreslo oturgyçly nahar oturgyjy bag oturgyjy

  Açyk rattan kreslo oturgyçly nahar oturgyjy bag oturgyjy

  “Palmetto All-Weick Wicker” Gazon bagynyň oturgyjyny goltuk bilen berkitmek

  * Endokarky derejeli tegelek tegelek örme;

  * Lighteňil Alu bilen 1500 sagat UV täsir.çarçuwa;

  * Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, hiç haçan poslamaýar;

  * Birnäçe ýyllap güne garşy durmak üçin çydamly.

  * Uzak wagtlap ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

 • Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  Patio Rattan nahar oturgyjy, berkidilen oturgyçlar

  * Qualityokary hilli howa bilen örülen el bilen dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak.

 • Glider Bench söýgüli oturgyç bagy çaýkanýan oturgyç

  Glider Bench söýgüli oturgyç bagy çaýkanýan oturgyç

  “Patio Glider Rocking Bench Loveseat” swing oturgyjy

  * Poroşok bilen örtülen agyr polatdan we UV-çydamly PE reattandan ýasaldy.

  * Oturyşyňyz we süýşmegiňiz üçin berk we rahat.

  * Rattan elde dokalan oturgyç belli bir dartyş güýjüne eýe

  * Ergonomiki egrilik dizaýny bilen adamyň oturgyç ýagdaýyny doly goldaň.

  * Güýçli güne garşy durmak üçin ýeterlik çydamly;

  * Leumşak swing mehanizmi skameýkamyzy süýşürýär, has durnukly edýär.

  * Sürtülmeýän süýşmek hereketi sessiz lezzetli dynç alyş tejribesini döredýär.

 • Daşky çaýkanýan oturgyç Patio Mesh oturgyç bagy dynç alýan oturgyç

  Daşky çaýkanýan oturgyç Patio Mesh oturgyç bagy dynç alýan oturgyç

  Daşky gatlak polat polat daş atýan gazon glider oturgyjy

  * Poroşok bilen örtülen polat turbadan we çeýe dokma matasyndan ýasaldy

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Oturýan oturgyçlaryň isleýän rahatlygyny üpjün edýän giň goltuk.

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, howa çydamly, gabyk, pos ýa-da çüýremek däl.

  * Weatherhli howa dokma meli açyk gliderli oturgyç

  * Bu döwrebap çaýkanýan oturgyç bilen stilde refleks

 • Rattan çaýkanýan oturgyç bag kreslo dynç alýan oturgyç

  Rattan çaýkanýan oturgyç bag kreslo dynç alýan oturgyç

  Daşky roker-wiker Rattan Patio çaýkanýan oturgyç

  * Alu premiumdan ýasaldy.çarçuwa we howa çydamly PE rattan

  * Qualityokary hilli UV çydamly örülen el bilen dokalan stil

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Oturýan oturgyçlaryň isleýän rahatlygyny üpjün edýän giň goltuk.

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk, pos ýa-da çüýremek däl.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Uzak ömür, arassalamak we saklamak aňsat, PE rattan,

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Rattan kreslo açyk nahar oturgyçlary eýwanly oturgyç

  Rattan kreslo açyk nahar oturgyçlary eýwanly oturgyç

  Gatnaşyk nahar kreslo

  * Endokarky derejeli howa şertli PE el bilen dokalan;

  * 2 ýyl kepillik 1500 sagat UV täsir etmek, sink bilen örtülen polat turba;

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak.

 • Mawy poli rattanda bag çaýkanýan oturgyç

  Mawy poli rattanda bag çaýkanýan oturgyç

  Mawy poli rattanda Rattan çaýkanýan oturgyç

  * Pese çydamly poroşok örtükli polat çarçuwasy

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Arassalamak aňsat, gaty geýýän we gündelik ulanmak üçin amatly.

  * PE berk, berk, arassa, aňsat arassalaýar

  * Bu döwrebap çaýkanýan oturgyç bilen stilde refleks

 • Bag mebelleri sazlanyp bilinýän Güneşli rattan Chaise lounge eýwanly oturgyç

  Bag mebelleri sazlanyp bilinýän Güneşli rattan Chaise lounge eýwanly oturgyç

  Bag mebelleri “Sunbed-Chaise lounge rattan” oturgyç

  Toplumda oturgyçlar we tekjeli gapdal stol bar

  * Yza çekilýän oturgyç 150 dereje sazlanyp bilinýän oturgyç hödürleýär

  * Çekiş tutawajy bilen gerekli ýere gulplanyp bolýar

  * Backatmak ýa-da dynç almak üçin iň oňat aýak yzyny götermek bilen baglanyşykly arka

  * Egri goltuklar elleriňizi rahat dynç almaga mümkinçilik berýär.

  * Oturyjy tutawajyny çekip, arkaňy sazlamak aňsat

  * Qualityokary hilli goşa zolakly howa şertli rezin örülen stil

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk, pos ýa-da çüýremek däl.

  * Çyglylyk, solmaga çydamly ýassyklar we suwa çydamly ýassyk örtügi

  * Gradeokary derejeli ýassyk ýadrolary iň ýokary çydamlylygy we rahatlygy hödürleýär

  * Arassalanmak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan olefin mata ýassyklary