9-oturgyç

 • Daş atýan bistro eýwan çaýkanýan oturgyç, rattan prok oturgyçlary

  Daş atýan bistro eýwan çaýkanýan oturgyç, rattan prok oturgyçlary

  3Pc Rocking bistro veranda örülen oturgyç toplumy

  * Doly toplumda 2 sany oturgyç we inedördül kofe stoly bar

  * Premium polat çarçuwadan we howa çydamly PE rattandan ýasalan

  * Qualityokary hilli UV çydamly tegelek örme usuly bilen elde dokalan

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabygy, poslamaz we çüýremez.

  * Rainagyş, ýel we gün şöhlesine garşy durmak üçin uzak wagtlap dowam edýär.

  * Uzak ömrüň dowamlylygy we çydamlylygy, PE rattany arassalamak we goldamak aňsat

  * KD gurluşygy, poçta sargytlary üçin tekiz gaplama.

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklary

 • Glider Bench söýgüli oturgyç bagy çaýkanýan oturgyç

  Glider Bench söýgüli oturgyç bagy çaýkanýan oturgyç

  “Patio Glider Rocking Bench Loveseat” swing oturgyjy

  * Poroşok bilen örtülen agyr polatdan we UV-çydamly PE reattandan ýasaldy.

  * Oturyşyňyz we süýşmegiňiz üçin berk we rahat.

  * Rattan elde dokalan oturgyç belli bir dartyş güýjüne eýe

  * Ergonomiki egrilik dizaýny bilen adamyň oturgyç ýagdaýyny doly goldaň.

  * Güýçli güne garşy durmak üçin ýeterlik çydamly;

  * Leumşak swing mehanizmi skameýkamyzy süýşürýär, has durnukly edýär.

  * Sürtülmeýän süýşmek hereketi sessiz lezzetli dynç alyş tejribesini döredýär.

 • Daşky çaýkanýan oturgyç Patio Mesh oturgyç bagy dynç alýan oturgyç

  Daşky çaýkanýan oturgyç Patio Mesh oturgyç bagy dynç alýan oturgyç

  Daşky gatlak polat polat daş atýan gazon glider oturgyjy

  * Poroşok bilen örtülen polat turbadan we çeýe dokma matasyndan ýasaldy

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Oturýan oturgyçlaryň isleýän rahatlygyny üpjün edýän giň goltuk.

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, howa çydamly, gabyk, pos ýa-da çüýremek däl.

  * Weatherhli howa dokma meli açyk gliderli oturgyç

  * Bu döwrebap çaýkanýan oturgyç bilen stilde refleks

 • Rattan çaýkanýan oturgyç bag kreslo dynç alýan oturgyç

  Rattan çaýkanýan oturgyç bag kreslo dynç alýan oturgyç

  Daşky roker-wiker Rattan Patio çaýkanýan oturgyç

  * Alu premiumdan ýasaldy.çarçuwa we howa çydamly PE rattan

  * Qualityokary hilli UV çydamly örülen el bilen dokalan stil

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Oturýan oturgyçlaryň isleýän rahatlygyny üpjün edýän giň goltuk.

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk, pos ýa-da çüýremek däl.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Uzak ömür, arassalamak we saklamak aňsat, PE rattan,

  * Arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýan poliester ýassyklar

 • Mawy poli rattanda bag çaýkanýan oturgyç

  Mawy poli rattanda bag çaýkanýan oturgyç

  Mawy poli rattanda Rattan çaýkanýan oturgyç

  * Pese çydamly poroşok örtükli polat çarçuwasy

  * Amatly tertipli oturgyç, ergonomiki arka,

  * Arassalamak aňsat, gaty geýýän we gündelik ulanmak üçin amatly.

  * PE berk, berk, arassa, aňsat arassalaýar

  * Bu döwrebap çaýkanýan oturgyç bilen stilde refleks