8 gatly oturgyç

 • 4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  4pc “Balkon bistro” bukulýan stol we oturgyçlary çal reňkde goýdy

  Olid Gaty kebşirlemek we nepis polat ony güýçli we çydamly edýär

  St Ykjam saklamak we ulanmaýan wagtyňyz ýer tygşytlamak

  Ing Çeňňege berkidilen tok we awtomatik bukulmagynyň öňüni alyň

  Se Oturylyşykda iň ýokary agramy 150 kg, stolda 50kg

  Strong Güýçli poroşok ýelimi bilen örtülen poroşok

  Safety En581 howpsuzlyk kepilligi üçin synag edildi

 • Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Çydamly we ygtybarly dizaýn, size ýalan sözlemek tejribesini berýär

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, pos däl-de, howa çydamly.

  * 300 litr çenli saklamaga çydamly we berk.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * 4 sany dişli oturgyç, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Gurnama we aňsat saklamak we götermek ýok.

  * Eplenýän dizaýn we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Softumşak dem alýan Tekstilen suw geçirmeýän, gury gury we aňsat arassalanýar.

  * Howa çydamly matalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir

 • Eplenýän nahar toplumy Polliwud nahar stoly oturgyçlary tygşytlaýan nahar toplumy

  Eplenýän nahar toplumy Polliwud nahar stoly oturgyçlary tygşytlaýan nahar toplumy

  5Pc Polywood Folding Nahar saçagy oturgyjy

  * Toplumda 4 gezek bukulýan nahar karisi we 1 poliwud stoly bar

  * Qualityokary hilli ekologiýa taýdan arassa poliwud stoluň ýokarsy we oturgyjy

  * Kuwwat bilen örtülen polat çarçuwasy uzak ömür üçin çydamlydyr

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Eplenýän konstruksiýa götermek ýa-da saklamak üçin aňsat

  * Daşarda düşelge gurmak üçin ýer tygşytlamak gaty amatly

  * Içerki ýa-da daşarda yzygiderli ulanmak üçin niýetlenen täjirçilik derejeli gurluşyk

 • Göçme kempir oturgyjy w / Carrybag

  Göçme kempir oturgyjy w / Carrybag

  Eplenýän we göçme açyk lager oturgyjy w / göteriji sumka

  * Çydamly we durnukly gurluşyk-Alýumin çarçuwasy + 600D Oksford mata

  * Easyeňil götermek üçin ýeňil

  * Artykmaç, dem alýan Oksford we kubok eýesi.

  * Elindäki gapdal çaý stoly bolan kempir oturgyjy.

  * Balyk tutmak, howuz kenary we plýa beach üçin ulanylýar;

  * Çantaçylar, gezelenç edýänler, lagerçiler tarapyndan ilkinji saýlama.

 • Eplenýän 2 * 1 550 gram Sling oturgyjy - eplenýän açyk dynç alyş oturgyjy

  Eplenýän 2 * 1 550 gram Sling oturgyjy - eplenýän açyk dynç alyş oturgyjy

  Eplenýän poliester 2 * 1 Sling oturgyjy - Plastmassa goltukly eplenýän açyk dynç alyş oturgyjy

  * Eplenýän oturgyç ýokary hilli Textilinene we Alu-dan ýasaldy.turba.

  * Çydamly poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, ýeňil agramy we hiç haçan poslamaýar.

  * Tekstilineniň aşaga garşylygy we suwa çydamlylygy gowy.

  * Güýçli dartyş güýji bilen UV goragy.

  * Esasanam açyk oturgyçlar, plýa beach oturgyçlary we ş.m.

  * Eplenýän gurluş, boş ýer tygşytlamak we aňsat eltip bermek üçin kiçi gaplama ululygy üçin niýetlenendir

 • Polat kanwas kebelek oturgyjy-Göçme bukulýan kempir oturgyjy

  Polat kanwas kebelek oturgyjy-Göçme bukulýan kempir oturgyjy

  Polat kanwas kebelek oturgyjy-Göçme bukulýan kempir oturgyjy

  * Turbaly demirden ýasalan çarçuwa

  * 300D kanwadan ýasalan oturgyç

  * Retro kebelek stilinde

  * Ygtybarly durmak üçin egrilen aýaklar bilen

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, pos däl-de, howa çydamly.

  * Aýyrylýan oturgyç örtügi, doly bukulýan oturgyç, dynç günleri aňsat götermek.

  * Bag, oýun otagy, çagalaryň ýatylýan otagy, ýetginjekleriň ýatylýan otagy, ýatylýan otagy üçin kostýum

  * Garaage, koridor, öý ofisi / okuw, otag

 • Flateňil tekiz gaplaýyş dynç alyş kempiri, Göçme balyk tutulýan oturgyç

  Flateňil tekiz gaplaýyş dynç alyş kempiri, Göçme balyk tutulýan oturgyç

  Carry sumka bilen bukulýan we göçme balyk tutulýan oturgyç

  * Agyr polat turba + 600D Oksford mata

  * Easyeňil götermek üçin kiçijik buklama ululygy

  * Deňiz, seýilgäh, piknik, kempir, gezelenç, balyk tutmak, diňe daşarda dynç alyşdan lezzet almak üçin ulanylýar

  * Çanta we gezelenç üçin ilkinji saýlaw

 • Örtükli beýik oturgyç rattan bukulýan oturgyç

  Örtükli beýik oturgyç rattan bukulýan oturgyç

  Örtükli beýik oturgyç rattan bukulýan oturgyç

  * Qualityokary hilli howa bilen örülen el bilen dokalan stil

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, pos däl.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly Alu.çarçuwa

  * Eplenýän dizaýn, giňişligi tygşytlamak we aňsat götermek üçin niýetlenendir.

  * Spaceeri ýeňil tygşytlamak üçin ýeňil, bukulýan we göçme