7-Gün otagy

 • Sling chaise salon oturgyjy - tigir we kelle ýassyk bilen güneşli oturýan 2 * 1 mesh

  Sling chaise salon oturgyjy - tigir we kelle ýassyk bilen güneşli oturýan 2 * 1 mesh

  Tigirli güneşli oturgyçly oturgyç oturgyç

  * Heavy Duty Sun Lounger 330 litr, poroşok bilen örtülen polat çarçuwany goldaýar

  * 2X1 sapan Teslin matasy daşarda ulanmak üçin çydamly we suw geçirmeýär

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy umumy durnuklylygy we howa garşylygyny üpjün edýär

  * 5 sany dişli sazlanyp bilinýän arka arkasy, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Tigir dizaýny we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Tekstil diwany dem alýan, suw geçirmeýän, gury we gury arassa

  * Steeleňil polat çarçuwa we 2 arka tigir hereket etmegi aňsatlaşdyrýar

 • “Sun chaise salon” oturgyjy, açyk örülen güneşli

  “Sun chaise salon” oturgyjy, açyk örülen güneşli

  “Sun chaise salon” oturgyjy, açyk örülen güneşli

  * 5 sany dişli sazlanyp bilinýän arka oturgyçlar, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Oturmakdan başlap, ýatmakdan başlap, bütinleý ýatmaga çenli.

  * Qualityokary hilli ýarym tegelek örme usuly

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk we pos däl

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly Alu.çarçuwa

  * Çydamly ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmaga laýyk çykarylýan ýassyk.

 • Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Düzülip bilinýän palta oturgyjy - eplenýän oturgyç salony

  Çydamly we ygtybarly dizaýn, size ýalan sözlemek tejribesini berýär

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy, pos däl-de, howa çydamly.

  * 300 litr çenli saklamaga çydamly we berk.

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * 4 sany dişli oturgyç, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Gurnama we aňsat saklamak we götermek ýok.

  * Eplenýän dizaýn we ýeňil agram götermek we saklamak üçin amatly.

  * Softumşak dem alýan Tekstilen suw geçirmeýän, gury gury we aňsat arassalanýar.

  * Howa çydamly matalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir

 • Folding Chaise Lounge - Patio Oturylýan Lounge oturgyç

  Folding Chaise Lounge - Patio Oturylýan Lounge oturgyç

  Folding Chaise Lounge - Patio Oturylýan Lounge oturgyç

  * 4 sany dişli sazlanyp bilinýän arka arkasy, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Qualityokary hilli howa bilen örülen el bilen dokalan stil

  * Uzak ömri üçin çydamly polat çarçuwaly UV çydamly

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly polat çarçuwasy

  * Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak.

  * Saklamak ýa-da götermek aňsat bukulýan konstruktor.

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmaga laýyk çykarylýan ýassyk.

 • “S” Tolkun şekilli alýumin zawod salony-açyk rattan örülen güneşli w / ýassyk

  “S” Tolkun şekilli alýumin zawod salony-açyk rattan örülen güneşli w / ýassyk

  “S” Tolkun şekilli alýumin zynjyrly poli rattan gün düşegi

  * Owadan “S” egrilik dizaýny gaty ajaýyp.

  * Ajaýyp görnüş, ergonomiki we amatly oturmak tejribesi

  * Closelyakyn dokalan ýokary derejeli tekiz rezin örme

  * Güýçli gün şöhlesine çydamly 2000 UV täsir ediş sagady;

  * Lighteňil agramly poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, ähli howa, hiç wagt poslamaýar;

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmaga laýyk zolakly aýrylýan ýassyk örtügi.

  * Patio, howuz kenary, howly, eýwan, kontryard, bag üçin ulanylýar.

 • Tigirli bag gününde düşek-rattan plýa beachynyň gün düşekleri

  Tigirli bag gününde düşek-rattan plýa beachynyň gün düşekleri

  Tigirli oturgyçlar-rattan çaý otagy

  * 5 sany dişli sazlanyp bilinýän arka oturgyçlar, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * Oturmakdan başlap, ýatmakdan başlap, bütinleý ýatmaga çenli.

  * El bilen dokalan ýokary hilli tekiz örme stili

  * 2 tigirli dizaýn, hereket etmek we götermek üçin aňsat.

  * Çydamly Alu bilen UV çydamly.uzak ömür üçin çarçuwa

  * Poroşok bilen örtülen Alu.çarçuwaly, howa çydamly, gabyk we pos däl

  * Howa çydamly PE Rattan we pos çydamly Alu.çarçuwa

  * Çydamly ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

  * Easyeňil arassalamak üçin aýrylýan ýassyk örtügi

 • Folding Chaise Lounge oturgyç-Patio güneşli oturgyçlar

  Folding Chaise Lounge oturgyç-Patio güneşli oturgyçlar

  Folding Chaise Lounge oturgyç-Patio rattan güneşli oturgyçlar

  * 7 sany dişli sazlanyp bilinýän arka arkasy, şahsylaşdyrylan islegleriňizi kanagatlandyrýar.

  * El bilen dokalan ýokary howa bazary;

  * 1500 sagat UV täsir ediji rattan, çydamly polat çarçuwasy;

  * Poroşok bilen örtülen polat çarçuwa, gabyk we pos däl, howa çydamly

  * Rainagyş şemalyna we güne täsirine garşy durmak üçin ýeterlik çydamly.

  * Çydamly ulanmak üçin berk gurluşy görkezmek.

  * Seasonhli pasyllaryňyzy ulanmaga laýyk çykarylýan ýassyk.