Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Şereketiňiz mebel biznesinde näçe ýyl işleýär?

15 ýyldan gowrak wagt bäri açyk mebelde bolýarys.

Şereketiňizde haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

Bizde BSCI, FSC, SGS, EN581 we ş.m. käbir material şahadatnamalary we halkara dolandyryş şahadatnamalary bar.

Mysal sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, nusga sargyt kabul ederliklidir, ýöne nusga bahasy müşderiniň hasabynda bolar.

Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Adatça nusga ýasamak üçin 10-15 gün, halkara ekspress üçin 5-7 gün gerek.

Esasy bazaryňyz näme?

ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Meksika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika we ş.m. 30 ýurt we sebit.

Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt näme?

Adatça, tölegden 25-40 gün töweregi wagt bolýar.

Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

Iň pes sargyt 1X40'HQ konteýner, bir gapda 3 modelden köp bolmaly däl.

Logotipimi sazlap bilersiňizmi ýa-da önümleri täzeden dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, logotipi we dizaýny talaplaryňyza görä düzüp bileris.

Satuwdan soňky hyzmatlaryňyz näme?

Adatça dogry ulanylanda 2 ýyl kepillik hödürleýäris.
Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, indiki tertipde mugt ätiýaçlyk şaýlary berler.

Töleg şertleriňiz näme?

Göz astynda TT, L / C we Paypal bar.
Köp mukdarda sargyt üçin TT töleginiň ileri tutulmagy (30% goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans).
Mysal üçin sargyt üçin “Paypal” tölegi işleýär.Beýleki töleg şertleri ylalaşylýar.
Uly sargyt üçin, umumy mukdarda L / C bar.